EN
Hi! My name is Lukasz and I make illustrations. I'm originally from Bielsko-Biala - a beautiful town at the foot of the Beskidy Mountains, to the South of Poland. Currently I'm based in Bristol, United Kingdom - a vibrant and tolerant city with an international feel.
I collaborated with the University of Bristol, making illustrations for their LeDeR Programme Annual Report (2019), a research project aiming at improvement of lives of people with learning disabilities in England. I was also commissioned illustrations for the University's social media communications. 
Coming form Poland, a country where LGBTQ people face intolerance in everyday life and lack basic legal protection, I use my personal projects to advocate for equality and positive change in people’s minds. 
Wildlife protection is my another important focus. I use emotional language to make an impact on a viewer and convey some universal truths.
I am always happy to hear about interesting projects. If you are searching for a quality illustrator, drop me an email to lukasz.iskierka@gmail.com or use the contact form below. 
PL

Cześć! Nazywam się Łukasz i tworzę ilustracje. Pochodzę z Bielska Białej, uroczego miasta u podnóża Beskidów, a aktualnie zamieszkuję na Wyspach Brytyjskich, w Bristolu - tętniącym życiem, tolerancyjnym mieście o międzynarodowym charakterze.
Współpracowałem z Uniwersytetem Bristolskim, dla którego to stworzyłem ilustracje zawarte w Rocznym Raporcie Programu LeDeR (2019), programu badawczego mającego na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Anglii. Stworzyłem również ilustracje wykorzystane przez Uniwersytet Bristolski na kanałach społecznościowych.
Pochodząc z Polski, kraju, w którym osoby LGBTQ zmagają się z nietolerancją w życiu codziennym, nie mając przy tym gwarantowanej podstawowej ochrony prawnej, wykorzystuję moje osobiste projekty, żeby działać na rzecz równości i pozytywnej zmiany w ludzkich umysłach. 
Ochrona przyrody to jeszcze jeden temat, którym jestem szczególnie zainteresowany. Używam języka emocji, żeby wywrzeć wrażenie na widzu i przekazać pewne uniwersalne prawdy.
Jestem zawsze otwarty na propozycje współpracy przy interesujących projektach i zapraszam do kontaktu mailowego na lukasz.iskierka@gmail.com bądź korzystając z formularza poniżej. 
Send / Wyślij
Thank you for your message! I will get back to you soon. / Dziękuję za wiadomość! Skontaktuję się z Tobą wkrótce.
Back to Top